DHA

Công ty Cổ phần Hóa An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 30,8
Giá mở cửa 221.184,3
Giá cao nhất 698.941,8
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 309.657,9
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
309.657,9
 +309.627,1 (1.005.282,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/04/2004
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,99
P/E cơ bản: 5,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,68
Hệ số beta: 0,91
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.061.213
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 150,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,75 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,6 +353.873,1 (1.645.921,5%) 6,83,8
UPCOM0,0 -22,0 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,4 -0,2 (-1,1%) 0,821,8
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX8.847,9 +8.799,7 (18.256,6%) 9,95,0
UPCOM1,6 +0,1 (6,7%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược