DHA

Công ty Cổ phần Hóa An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 27,3
Giá mở cửa 8.847,6
Giá cao nhất 822.804,8
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 442.368,3
Khối lượng 240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,3
 +442.341,0 (1.620.296,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/04/2004
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,99
P/E cơ bản: 5,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,68
Hệ số beta: 0,91
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.061.213
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 150,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,75 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.828,6 (46.466,1%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -19,0 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX601.621,1 +601.562,8 (1.031.840,1%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,3 0,0 (0,0%) -0,7-4,9
HSX247.726,4 +247.701,1 (979.055,5%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược