DHA

Công ty Cổ phần Hóa An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 31,4
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 371.589,4
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 300.810,6
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
300.810,6
 +300.779,2 (957.895,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/04/2004
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,99
P/E cơ bản: 5,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,68
Hệ số beta: 0,91
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.061.213
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 150,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,75 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM24,3 -0,2 (-0,8%) 5,92,2
UPCOM35,7 -6,3 (-15,0%) 0,821,8
HNX7,8 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,9 (-100,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,4 -0,3 (-6,4%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -28,4 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược