DHA

Công ty Cổ phần Hóa An (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/11/2018
Giá tham chiếu 29,2
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 743.178,5
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 53.084,5
Khối lượng 110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
53.084,5
 +53.055,3 (181.696,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/04/2004
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 38.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,99
P/E cơ bản: 5,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 20,68
Hệ số beta: 0,91
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.061.213
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 150,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 241,75 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 62,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,8 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,6 +0,1 (0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,6 -0,2 (-2,9%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX813.957,7 +813.901,7 (1.453.395,9%) 9,95,0
UPCOM2,4 +0,1 (4,3%) 0,97,4
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX79.626,5 +79.604,9 (368.541,0%) 1,84,7
UPCOM1,2 +0,1 (9,1%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược