DCS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/08/2018
Giá tham chiếu 1,0
Giá mở cửa 1,0
Giá cao nhất 1,1
Giá thấp nhất 0,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 323.506
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 166,15(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,10
P/E cơ bản: 38,19
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,92
Hệ số beta: 1,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.772.687
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 135,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,0 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX17.695,0 +17.668,0 (65.437,1%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.805,2 (20.693,9%) 3,24,6
HSX300.810,3 +300.806,9 (8.926.020,8%) 0,095,6
HSX61.932,4 +61.841,9 (68.333,6%) 6,14,3
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược