DCS

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-22/06/2018
Giá tham chiếu 1,1
Giá mở cửa 1,1
Giá cao nhất 1,2
Giá thấp nhất 1,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 22.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 166,16(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,10
P/E cơ bản: 38,19
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,92
Hệ số beta: 1,77
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.772.687
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 135,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 0,0 (0,0%) 0,138,2
HSX415.826,3 +415.793,5 (1.267.663,0%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX45,0 0,0 (0,0%) 3,24,6
HSX44.236,8 +44.233,2 (1.228.700,8%) 0,095,6
HSX716.637,2 +716.534,9 (700.425,1%) 6,14,3
UPCOM0,0 -10,1 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược