DCL

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 14,0
Giá mở cửa 442.368,1
Giá cao nhất 769.720,5
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 566.231,2
Khối lượng 50
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
566.231,2
 +566.217,2 (4.044.408,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/12/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 77.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,24
P/E cơ bản: 5,12
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,98
Hệ số beta: 1,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.913.692
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 114,01
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 124,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 7,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX16,8 +1,5 (9,8%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX566.231,2 +566.217,2 (4.044.408,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX442.369,0 +442.266,5 (431.479,6%) 7,410,1
HNX37,0 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX8.848,2 +8.761,4 (10.093,8%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX88.474,1 +88.422,1 (170.042,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược