DCL

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 9,3
Giá mở cửa 132.710,5
Giá cao nhất 707.788,9
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 283.115,6
Khối lượng 130
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
283.115,6
 +283.106,4 (3.057.304,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/12/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 77.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,24
P/E cơ bản: 5,12
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 23,98
Hệ số beta: 1,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.913.692
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 114,01
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 124,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 7,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,5 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,5 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX283.115,6 +283.106,4 (3.057.304,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX769.721,2 +769.637,2 (916.234,7%) 7,410,1
HNX43,0 -0,1 (-0,2%) 3,16,6
HSX168.100,6 +168.023,6 (218.212,5%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX26.542,7 +26.487,9 (48.335,5%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược