DBT

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 12,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 377,46(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 43.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,90
P/E cơ bản: 4,77
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,72
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.948.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 54,84
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 440,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,90 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,5 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -29,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM12,8 +1,3 (11,3%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX36,9 -0,2 (-0,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -13,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược