DAD

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
11:09-16/11/2018
Giá tham chiếu 17,7
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 39,01(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,76
P/E cơ bản: 3,59
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,30
Hệ số beta: 0,46
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 4.659.200
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 46,13
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 80,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 11,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -13,3 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -8,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -27,3 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -35,2 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,7 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,1 (-100,0%) 3,43,2
HNX2,2 +0,1 (4,8%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,3 (-100,0%) 2,63,1
HNX9,9 +0,9 (10,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược