CVT

Công ty Cổ phần CMC (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 24,9
Giá mở cửa 743.178,5
Giá cao nhất 831.652,1
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 345.047,3
Khối lượng 1.720
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
345.047,3
 +345.022,4 (1.385.632,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 28.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,82
P/E cơ bản: 4,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,45
Hệ số beta: 0,66
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.794.100
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 67,03
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 330,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.829,5 (49.053,0%) 6,83,8
UPCOM25,8 +1,3 (5,3%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,3 -0,1 (-1,6%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX176.947,8 +176.894,1 (329.411,7%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX4,5 -0,3 (-6,3%) -0,7-4,9
HSX345.047,3 +345.022,4 (1.385.632,1%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược