CVT

Công ty Cổ phần CMC (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 29,5
Giá mở cửa 70.779,2
Giá cao nhất 813.957,4
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 637.010,2
Khối lượng 1.390
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
637.010,2
 +636.980,7 (2.159.256,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 28.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,82
P/E cơ bản: 4,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,45
Hệ số beta: 0,66
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.794.100
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 67,03
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 330,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,6 +8.829,3 (48.247,3%) 6,83,8
UPCOM0,0 -24,7 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,4 0,0 (0,0%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX760.873,6 +760.815,4 (1.307.242,9%) 9,95,0
UPCOM4,7 -0,6 (-11,3%) 0,97,4
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) -0,7-4,9
HNX29,2 0,0 (0,0%) 2,43,9
HSX637.010,2 +636.980,7 (2.159.256,7%) 1,84,7
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược