CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/09/2018
Giá tham chiếu 28,1
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 176.947,5
Khối lượng 21.520
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
176.947,5
 +176.919,4 (629.606,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,5 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX283.115,9 +283.080,6 (801.928,0%) 2,20,0
HSX44.237,1 +44.209,0 (157.327,4%) 2,59,0
HSX477.757,6 +477.743,5 (3.400.309,8%) 2,36,9
HSX707.789,2 +707.750,4 (1.821.751,2%) 2,10,0
HSX70.779,1 +70.756,2 (308.305,8%) 3,24,3
HNX8,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX168.100,0 +168.087,3 (1.323.521,8%) 2,49,5
HSX88.473,9 +88.445,6 (312.528,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược