CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 21,3
Giá mở cửa 336.199,9
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 141.558,0
Khối lượng 5.580
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
141.558,0
 +141.536,7 (666.055,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,9 +0,4 (1,5%) 2,67,0
HSX389.284,2 +389.253,2 (1.255.655,4%) 2,20,0
HSX70.779,1 +70.757,9 (332.978,1%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,7 (1.296.217,5%) 2,36,9
HSX61.931,8 +61.903,8 (221.085,0%) 2,10,0
HSX831.652,1 +831.631,6 (4.066.658,2%) 3,24,3
HNX10,0 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX7,3 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX300.810,4 +300.798,4 (2.506.653,0%) 2,49,5
HSX35.389,7 +35.364,5 (140.057,2%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược