CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 24,7
Giá mở cửa 88.473,9
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 274.268,4
Khối lượng 18.680
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
274.268,4
 +274.243,7 (1.110.298,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX291.963,2 +291.928,6 (843.724,4%) 2,20,0
HSX274.268,4 +274.243,7 (1.110.298,4%) 2,59,0
HSX141.557,9 +141.544,0 (1.018.302,2%) 2,36,9
HSX230.031,7 +229.995,4 (633.596,3%) 2,10,0
HSX831.652,1 +831.631,1 (3.960.147,9%) 3,24,3
HNX9,6 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX8,0 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX477.757,6 +477.744,1 (3.552.000,9%) 2,49,5
HSX752.025,9 +751.996,9 (2.593.092,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược