CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/12/2018
Giá tham chiếu 23,2
Giá mở cửa 813.957,4
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 548.536,6
Khối lượng 103.230
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
548.536,6
 +548.513,4 (2.369.388,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 -0,3 (-1,0%) 2,67,0
HSX796.262,8 +796.228,5 (2.321.365,7%) 2,20,0
HSX548.536,6 +548.513,4 (2.369.388,3%) 2,59,0
HSX35.389,6 +35.375,9 (259.164,3%) 2,36,9
HSX468.910,4 +468.879,8 (1.532.286,9%) 2,10,0
UPCOM9,2 -0,5 (-5,2%) 1,30,0
HSX35.389,7 +35.367,5 (159.312,9%) 3,24,3
HNX10,0 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX7,5 -0,1 (-1,3%) -2,0-3,3
HSX610.468,0 +610.455,1 (4.732.209,8%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược