CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 25,2
Giá mở cửa 380.436,7
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 88.473,9
Khối lượng 24.070
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,9
 +88.448,7 (350.986,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,2 -0,8 (-2,2%) 2,67,0
HSX716.636,5 +716.607,2 (2.445.758,2%) 2,20,0
HSX176.947,5 +176.922,3 (702.072,5%) 2,59,0
HSX88.473,7 +88.459,8 (634.120,4%) 2,36,9
HSX345.047,4 +345.010,9 (945.235,4%) 2,10,0
HSX8.847,6 +8.824,3 (37.872,5%) 3,24,3
HNX7,3 -0,2 (-2,7%) 0,415,0
HNX8,3 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX106.168,4 +106.157,0 (931.202,0%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.210,6 (166.832,3%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược