CTG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 29,2
Giá mở cửa 141.558,1
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 805.110,1
Khối lượng 43.720
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
805.110,1
 +805.080,9 (2.757.126,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,54
P/E cơ bản: 8,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,48
Hệ số beta: 0,94
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 2.621.754.537
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 59.776,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 5.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.825,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 23.800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX43,1 +0,2 (0,5%) 2,67,0
HSX353.894,7 +353.861,7 (1.072.308,3%) 2,20,0
HSX805.110,1 +805.080,9 (2.757.126,2%) 2,59,0
HSX619.315,4 +619.300,7 (4.212.929,6%) 2,36,9
HSX619.315,6 +619.275,1 (1.529.074,4%) 2,10,0
HSX778.568,0 +778.538,1 (2.603.806,3%) 3,24,3
HNX8,0 -0,4 (-4,8%) 0,415,0
HNX10,2 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX309.657,7 +309.645,0 (2.428.588,1%) 2,49,5
HSX539.689,5 +539.632,7 (950.057,6%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược