CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 157,5
Giá mở cửa 353.896,0
Giá cao nhất 778.569,3
Giá thấp nhất 8.849,0
Giá đóng cửa 8.849,0
Khối lượng 390
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.849,0
 +8.691,5 (5.518,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 114.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,95
P/E cơ bản: 5,29
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 47,77
Hệ số beta: 0,48
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 42.133.344
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.327,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX610.467,9 +610.462,4 (11.099.316,2%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.819,2 (30.944,4%) 4,13,4
HSX495.452,4 +495.431,4 (2.359.197,0%) 3,04,2
HNX0,0 -5,9 (-100,0%) 2,23,5
HSX16,3 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,4 +0,3 (3,7%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược