CTD

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-22/06/2018
Giá tham chiếu 155,1
Giá mở cửa 88.475,2
Giá cao nhất 813.958,7
Giá thấp nhất 8.848,9
Giá đóng cửa 221.185,6
Khối lượng 90
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
221.185,6
 +221.030,5 (142.508,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 114.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,95
P/E cơ bản: 5,29
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 47,77
Hệ số beta: 0,48
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 42.133.344
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.327,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,3 +0,1 (8,3%) 1,37,1
HSX106.168,4 +106.162,3 (1.731.847,5%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -60,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX44.237,1 +44.210,5 (166.518,0%) 4,13,4
HSX318.505,1 +318.495,7 (3.388.251,7%) 3,04,2
HNX0,0 -11,0 (-100,0%) 2,23,5
HSX88.473,8 +88.457,2 (532.874,5%) 0,78,2
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược