CPC

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-18/01/2019
Giá tham chiếu 31,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 62,48(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
31,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 26.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,70
P/E cơ bản: 3,46
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,81
Hệ số beta: 0,21
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 4.081.450
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 52,24
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 142,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 13,30 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,0 +0,4 (8,7%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX8.847,6 +8.824,9 (38.790,5%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.769.373,0%) 2,49,9
UPCOM1,5 -0,2 (-11,8%) -0,2-31,6
HNX0,0 -51,5 (-100,0%) 2,24,4
HNX10,3 -0,2 (-1,9%) 5,85,0
HNX16,1 +0,1 (0,6%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX70.778,9 +70.777,6 (5.444.430,0%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược