CNG

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 28,0
Giá mở cửa 17.695,0
Giá cao nhất 442.368,3
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 70.779,2
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,2
 +70.751,2 (252.682,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 29.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,54
P/E cơ bản: 4,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,11
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.327.638
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 545,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 490,54 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 88,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 162,50 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,5 (502.591,9%) 0,95,2
HSX70.779,2 +70.751,2 (252.682,8%) 5,54,6
HSX610.468,8 +610.379,7 (685.050,1%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX26,3 +0,2 (0,8%) 5,03,0
UPCOM3,3 -0,4 (-10,8%) 0,313,6
HNX20,5 +1,1 (5,7%) 0,59,9
HSX14,2 0,0 (0,0%) 1,96,3
HSX70.779,3 +70.741,3 (186.161,3%) 4,86,7
HNX32,0 +1,3 (4,2%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược