CNG

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 25,9
Giá mở cửa 8.847,6
Giá cao nhất 610.468,1
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 300.810,5
Khối lượng 50
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
300.810,5
 +300.784,6 (1.161.330,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 29.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,54
P/E cơ bản: 4,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,11
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.327.638
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 545,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 490,54 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 88,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 162,50 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX5,8 0,0 (0,0%) 0,95,2
HSX300.810,5 +300.784,6 (1.161.330,5%) 5,54,6
HSX318.505,9 +318.416,4 (355.772,5%) 4,78,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -30,0 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -3,5 (-100,0%) 0,313,6
HNX18,1 0,0 (0,0%) 0,59,9
HSX15,0 0,0 (0,0%) 1,96,3
HSX176.947,6 +176.911,4 (488.705,4%) 4,86,7
HNX0,0 -36,0 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược