CNG

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 25,8
Giá mở cửa 176.947,5
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 106.168,6
Khối lượng 40
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
106.168,6
 +106.142,8 (411.406,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 29.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,54
P/E cơ bản: 4,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,11
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.327.638
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 545,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 490,54 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 88,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 162,50 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX141.557,8 +141.551,3 (2.177.712,6%) 0,95,2
HSX106.168,6 +106.142,8 (411.406,2%) 5,54,6
HSX35.390,4 +35.297,4 (37.954,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -24,7 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -22,3 (-100,0%) 0,59,9
HSX26.542,2 +26.527,9 (185.510,0%) 1,96,3
HSX44.237,2 +44.199,6 (117.552,1%) 4,86,7
HNX30,0 -0,7 (-2,3%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược