CNG

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 27,3
Giá mở cửa 176.947,5
Giá cao nhất 787.415,3
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 35.389,7
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,7
 +35.362,4 (129.532,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 29.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,54
P/E cơ bản: 4,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 18,11
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.327.638
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 545,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 490,54 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 118,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 88,93 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 162,50 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.688,1 (264.791,9%) 0,95,2
HSX35.389,7 +35.362,4 (129.532,7%) 5,54,6
HSX291.964,0 +291.852,0 (260.582,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -25,6 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM3,9 -0,6 (-13,3%) 0,313,6
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 0,59,9
HSX813.957,3 +813.942,8 (5.613.398,4%) 1,96,3
HSX35.389,8 +35.351,8 (93.031,1%) 4,86,7
HNX30,0 0,0 (0,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược