CMX

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 16,9
Giá mở cửa 495.452,3
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 778.567,8
Khối lượng 1.080
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
778.567,8
 +778.550,9 (4.606.810,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/11/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.100  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,57
P/E cơ bản: 7,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,49
Hệ số beta: 0,51
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.221.234
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 58,17
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.500,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược