CMI

Công ty Cổ phần CMISTON Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-18/09/2018
Giá tham chiếu 1,3
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 184,05(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,86
P/E cơ bản: -3,71
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,11
Hệ số beta: 1,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.426.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 51,24
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 120,11 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 23,82 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 19,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 80,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,2 0,0 (0,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX698.941,6 +698.928,2 (5.215.881,9%) 8,75,4
UPCOM11,5 +1,0 (9,5%) 1,66,6
HNX0,0 -1,3 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX424.673,3 +424.669,2 (10.307.504,9%) 0,827,4
HNX0,0 -42,8 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược