CLG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 2,7
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 619.315,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.844,7 (327.580,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,17
P/E cơ bản: 32,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,21
Hệ số beta: 1,63
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 20.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 114,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 41,55 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 32,05 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 200,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,3 (-100,0%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,5 (-100,0%) 1,97,2
HSX336.199,8 +336.188,2 (2.885.735,2%) 2,04,3
HSX628.162,6 +628.159,4 (19.691.517,2%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (327.580,7%) 0,232,7
HNX0,0 -29,5 (-100,0%) 2,43,5
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 10,01,1
HSX35.390,2 +35.321,9 (51.715,8%) 3,44,9
HSX645.857,4 +645.843,2 (4.532.232,8%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược