CLC

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 35,0
Giá mở cửa 796.262,8
Giá cao nhất 796.262,8
Giá thấp nhất 796.262,8
Giá đóng cửa 796.262,8
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,8
 +796.227,8 (2.274.936,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,97
P/E cơ bản: 5,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,53
Hệ số beta: 0,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.103.830
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 195,25
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 46,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 34,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX796.262,8 +796.227,8 (2.274.936,4%) 3,05,0
HSX8,0 0,0 (0,0%) 1,36,5
HNX0,0 -21,0 (-100,0%) 1,27,8

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược