CIG

Công ty Cổ phần COMA 18 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/01/2019
Giá tham chiếu 3,2
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 3,2
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 13.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,78
P/E cơ bản: -4,11
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,52
Hệ số beta: 0,76
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.439.947
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 43,01
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX35.389,5 +35.383,5 (589.725,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,4 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX495.452,4 +495.426,8 (1.935.261,1%) 4,13,4
HSX106.168,5 +106.152,9 (680.467,2%) 3,04,2
HNX7,0 +0,1 (1,4%) 2,23,5
HSX14,6 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM8,1 +0,9 (12,5%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược