CHP

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 21,1
Giá mở cửa 389.284,1
Giá cao nhất 619.315,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 265.421,0
Khối lượng 250
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
265.421,0
 +265.400,0 (1.260.807,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,00
P/E cơ bản: 0,00
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,44
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 120.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 768,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX433.520,8 +433.509,1 (3.705.205,6%) -1,5-4,5
HSX265.421,0 +265.400,0 (1.260.807,4%) 0,00,0
HNX0,0 -23,8 (-100,0%) 1,36,9
HSX26.542,6 +26.492,6 (52.985,2%) 3,28,1
UPCOM0,0 -21,5 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM31,2 0,0 (0,0%) 3,67,0
HNX0,0 -26,7 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,6 (89.268,3%) 1,65,2
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược