C32

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/08/2018
Giá tham chiếu 26,3
Giá mở cửa 176.947,5
Giá cao nhất 619.315,5
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 176.947,5
Khối lượng 90
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
176.947,5
 +176.921,2 (672.704,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/11/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,14
P/E cơ bản: 3,38
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,66
Hệ số beta: 0,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.200.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 156,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 370,85 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,74 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,8 (-100,0%) 1,37,1
HSX88.473,7 +88.468,3 (1.638.300,9%) 1,84,8
UPCOM0,0 -4,8 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX176.947,5 +176.921,2 (672.704,1%) 4,13,4
HSX8.847,5 +8.836,3 (79.249,5%) 3,04,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX15,0 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -2,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược