C21

Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:55-18/01/2019
Giá tham chiếu 24,3
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,04(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
24,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,92
P/E cơ bản: 7,25
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 27,93
Hệ số beta: 0,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.336.371
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 254,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX22,1 +0,5 (2,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,3 (-100,0%) 1,97,2
HSX8.847,5 +8.836,5 (80.698,9%) 2,04,3
HSX291.962,9 +291.959,7 (9.152.342,3%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (323.979,9%) 0,232,7
HNX16,4 +0,3 (1,9%) 2,43,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 10,01,1
HSX123.863,7 +123.796,1 (183.130,4%) 3,44,9
HSX389.284,0 +389.268,3 (2.479.415,9%) 0,348,0
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược