BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/09/2018
Giá tham chiếu 9,5
Giá mở cửa 8,6
Giá cao nhất 8,6
Giá thấp nhất 8,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,49
Hệ số beta: 0,44
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.012.040
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 15,36
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -16,0 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX8,6 -0,9 (-9,5%) 1,43,6
UPCOM0,0 -32,8 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -16,8 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM11,9 +1,5 (14,4%) 3,54,3
HNX32,9 +0,7 (2,2%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược