BXH

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-16/11/2018
Giá tham chiếu 8,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,43
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,49
Hệ số beta: 0,44
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.012.040
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 15,36
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 192,03 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 4,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 1,74,2
HNX12,9 +1,1 (9,3%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM20,6 -3,2 (-13,4%) 6,12,5
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) 0,514,5
UPCOM12,5 +1,6 (14,7%) 3,54,3
HNX32,5 -0,5 (-1,5%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược