BVG

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:33-27/03/2019
Giá tham chiếu 1,2
Giá mở cửa 1,3
Giá cao nhất 1,3
Giá thấp nhất 1,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 20.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,71(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,3
 +0,1 (8,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,07
P/E cơ bản: -1,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,99
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.750.948
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 35,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 666,27 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 33,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 29,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 130,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược