BVG

Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:55-18/01/2019
Giá tham chiếu 1,8
Giá mở cửa 1,6
Giá cao nhất 1,6
Giá thấp nhất 1,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,71(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,6
 -0,2 (-11,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,07
P/E cơ bản: -1,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 9,99
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.750.948
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 35,10
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 666,27 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 33,01 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 29,70 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 130,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,6 -0,2 (-11,1%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX752.026,0 +751.990,2 (2.100.531,2%) 0,525,0
UPCOM0,3 0,0 (0,0%) 0,77,3
HSX53.084,3 +53.068,3 (331.677,0%) 1,55,5
HSX123.863,3 +123.834,4 (428.492,9%) 2,310,4
HSX690.094,1 +690.087,5 (10.440.053,4%) 3,76,5
HNX2,9 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX10,4 -0,2 (-1,9%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược