BTW

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/03/2019
Giá tham chiếu 18,5
Giá mở cửa 18,5
Giá cao nhất 20,2
Giá thấp nhất 18,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 2.600
GD ròng NĐTNN 2.500
Room NN còn lại Room NN còn lại 57,70(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
18,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,36
P/E cơ bản: 4,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,92
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.360.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 96,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 297,19 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,2 +1,7 (9,2%) 2,44,4
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 0,467,1
HSX17.694,9 +17.678,7 (109.127,8%) 1,76,5
HNX19,4 -2,1 (-9,8%) 2,24,5
UPCOM27,4 +3,4 (14,2%) 1,30,0
HNX0,0 -17,2 (-100,0%) 2,15,4
UPCOM20,9 0,0 (0,0%) -0,30,0
UPCOM0,0 -21,2 (-100,0%) 7,21,7
UPCOM0,0 -10,1 (-100,0%) 1,85,0
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 2,57,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược