BST

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-18/09/2018
Giá tham chiếu 26,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 96,04(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/12/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,80
P/E cơ bản: 4,44
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,44
Hệ số beta: 0,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.100.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 8,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 37,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 2,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,65 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -18,8 (-100,0%) 4,13,4
HNX12,7 -1,4 (-9,9%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -35,6 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -26,5 (-100,0%) 1,84,4
HNX0,0 -16,5 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,2 (-100,0%) 3,43,2
HNX3,4 +0,3 (9,7%) -0,1-36,0
HNX9,3 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược