BSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/11/2018
Giá tham chiếu 11,0
Giá mở cửa 8.847,5
Giá cao nhất 707.788,9
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 141.557,9
Khối lượng 180
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
141.557,9
 +141.546,9 (1.286.789,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 19/07/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.300  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,37
P/E cơ bản: -11,61
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,14
Hệ số beta: 0,57
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 86.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 371,95
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 12,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.778,9 +70.775,6 (2.144.715,5%) 0,416,8
HSX353.894,5 +353.887,3 (4.915.101,0%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX141.557,9 +141.546,9 (1.286.789,7%) -0,4-11,6
HNX12,3 -0,3 (-2,4%) 0,619,1
HSX141.557,9 +141.547,4 (1.348.070,1%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX460.063,3 +460.007,4 (822.911,3%) 2,68,1
HNX12,7 -0,1 (-0,8%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược