BPC

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 13,7
Giá mở cửa 14,5
Giá cao nhất 14,5
Giá thấp nhất 14,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 94,11(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
13,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/04/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,98
P/E cơ bản: 4,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,11
Hệ số beta: 0,29
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 293,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 82,17 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 61,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX9,1 -0,9 (-9,0%) 1,74,2
HNX14,5 +0,8 (5,8%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -14,5 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -70,1 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -46,3 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -18,9 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,54,3
HNX0,0 -30,5 (-100,0%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược