BPC

Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/10/2018
Giá tham chiếu 16,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 90,12(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
16,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/04/2002
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,98
P/E cơ bản: 4,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,11
Hệ số beta: 0,29
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 293,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 82,17 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 61,63 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 1,74,2
HNX0,0 -16,4 (-100,0%) 2,04,2
UPCOM0,0 -5,6 (-100,0%) 3,73,2
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 1,43,6
UPCOM0,0 -32,8 (-100,0%) 6,12,5
HNX0,0 -12,7 (-100,0%) 2,26,4
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 2,04,8
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) 0,514,5
UPCOM0,0 -12,1 (-100,0%) 3,54,3
HNX31,5 -0,8 (-2,5%) 4,03,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược