BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 54,0
Giá mở cửa 247.726,6
Giá cao nhất 813.957,7
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 17.695,3
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.695,3
 +17.641,3 (32.669,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/06/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 67.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,87
P/E cơ bản: 4,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 33,94
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.983.552
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.717,69
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 225,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17,6 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM26,4 -0,1 (-0,4%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,5 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,3 -0,1 (-1,6%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,0 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX26.542,6 +26.488,6 (49.053,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,4
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) -0,7-4,9
HSX442.368,3 +442.343,3 (1.772.919,0%) 1,84,7
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược