BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 64,4
Giá mở cửa 265.421,5
Giá cao nhất 831.652,5
Giá thấp nhất 0,7
Giá đóng cửa 26.542,7
Khối lượng 220
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26.542,7
 +26.478,3 (41.115,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/06/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 67.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,87
P/E cơ bản: 4,98
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 33,94
Hệ số beta: 0,80
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.983.552
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.717,69
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.650,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 300,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 225,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM23,5 0,0 (0,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,6 -0,4 (-5,7%) 0,76,0
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX26.542,7 +26.478,3 (41.115,4%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,8 +0,1 (1,8%) -0,7-4,9
HSX442.368,3 +442.343,0 (1.751.853,5%) 1,84,7
UPCOM1,2 -0,1 (-7,7%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược