BKC

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/09/2018
Giá tham chiếu 8,4
Giá mở cửa 9,1
Giá cao nhất 9,1
Giá thấp nhất 9,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 209,52(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,1
 +0,7 (8,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 48.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,16
P/E cơ bản: -3,47
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,80
Hệ số beta: 1,53
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.473.200
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 41,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,410,8
HNX0,0 -19,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX9,1 +0,7 (8,3%) -2,2-3,5
HSX654.704,8 +654.691,0 (4.761.389,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,4 +0,1 (7,7%) -1,9-3,7
HSX796.262,4 +796.258,4 (19.612.275,4%) 0,827,4
HNX0,0 -42,8 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược