BED

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 43,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
43,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 31.500  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,40
P/E cơ bản: 7,95
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,47
Hệ số beta: 0,17
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 33,30
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 73,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 5,06 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3,79 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 30,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -15,3 (-100,0%) 4,13,4
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) -0,7-30,1
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX0,0 -50,1 (-100,0%) 1,84,4
HNX17,0 -0,3 (-1,7%) 2,83,6
HNX16,0 -0,6 (-3,6%) 3,43,2
HNX1,7 0,0 (0,0%) -0,1-36,0
HNX12,6 0,0 (0,0%) 2,63,1
HNX13,0 0,0 (0,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược