BDB

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-18/10/2018
Giá tham chiếu 6,8
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,25
P/E cơ bản: 5,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,74
Hệ số beta: -0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.126.474
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 7,55
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 48,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,91 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1,43 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 4,13,4
HNX12,4 +0,1 (0,8%) -0,7-30,1
HNX0,0 -6,8 (-100,0%) 1,35,3
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 1,47,9
HNX32,0 +2,9 (10,0%) 1,84,4
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 2,83,6
HNX0,0 -16,9 (-100,0%) 3,43,2
HNX3,0 +0,2 (7,1%) -0,1-36,0
HNX0,0 -9,4 (-100,0%) 2,63,1
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 3,03,2
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược