BBC

Công ty Cổ phần Bibica (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 65,8
Giá mở cửa 8.848,0
Giá cao nhất 88.474,3
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 88.474,3
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,3
 +88.408,5 (134.359,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2001
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,95
P/E cơ bản: 9,75
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,53
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.420.782
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 292,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 995,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,56 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.889,6%) 3,95,2
HSX88.474,3 +88.408,5 (134.359,4%) 1,99,7
HNX0,0 -38,3 (-100,0%) 5,14,5
HNX25,0 -0,2 (-0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,0 -0,2 (-6,3%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,8 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX619.315,4 +619.295,0 (3.035.759,9%) 2,318,4
HNX0,0 -18,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,2 (169.715,9%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược