BBC

Công ty Cổ phần Bibica (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 69,0
Giá mở cửa 8.848,1
Giá cao nhất 176.947,9
Giá thấp nhất 8.848,1
Giá đóng cửa 35.390,2
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.390,2
 +35.321,2 (51.190,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2001
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,95
P/E cơ bản: 9,75
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,53
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.420.782
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 292,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 995,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,56 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX212.336,7 +212.327,5 (2.307.907,9%) 3,95,2
HSX35.390,2 +35.321,2 (51.190,1%) 1,99,7
HNX0,0 -28,8 (-100,0%) 5,14,5
HNX24,9 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX0,0 -57,2 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM9,1 +0,1 (1,1%) -1,4-11,3
HSX371.589,5 +371.556,0 (1.109.122,3%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX20,0 -2,2 (-9,9%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược