BBC

Công ty Cổ phần Bibica (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/09/2018
Giá tham chiếu 79,1
Giá mở cửa 70.779,6
Giá cao nhất 132.711,2
Giá thấp nhất 8.848,1
Giá đóng cửa 8.848,2
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.848,2
 +8.769,1 (11.086,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 17/12/2001
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 27.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,95
P/E cơ bản: 9,75
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 36,53
Hệ số beta: 1,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.420.782
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 292,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 995,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 55,56 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 47,23 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX97.321,1 +97.312,1 (1.081.245,0%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.769,1 (11.086,1%) 1,99,7
HNX23,1 0,0 (0,0%) 5,14,5
HNX29,8 -0,2 (-0,7%) 6,83,1
HNX85,1 -9,4 (-9,9%) 2,55,9
HNX3,6 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,9 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX592.773,4 +592.745,1 (2.090.811,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX16,9 -0,9 (-5,1%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược