ASP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/10/2018
Giá tham chiếu 6,6
Giá mở cửa 88.473,7
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 35.389,5
Giá đóng cửa 35.389,5
Khối lượng 60
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,5
 +35.382,9 (536.104,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,91
P/E cơ bản: 5,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,24
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.829.609
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 107,30
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 29,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,9 (536.104,5%) 0,95,2
HSX61.931,8 +61.904,3 (225.106,5%) 5,54,6
HSX88.474,8 +88.357,7 (75.454,9%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX25,6 0,0 (0,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.832,9 (60.499,4%) 1,96,3
HSX88.474,0 +88.436,0 (232.726,3%) 4,86,7
HNX0,0 -32,0 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược