ASP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 6,0
Giá mở cửa 17.694,8
Giá cao nhất 513.146,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 406.978,6
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
406.978,6
 +406.972,7 (6.828.400,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,91
P/E cơ bản: 5,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,24
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.829.609
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 107,30
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 29,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX406.978,6 +406.972,7 (6.828.400,3%) 0,95,2
HSX44.237,1 +44.211,1 (170.042,6%) 5,54,6
HSX752.026,5 +751.936,8 (838.279,6%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX24,0 -1,0 (-4,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -3,0 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -18,1 (-100,0%) 0,59,9
HSX70.779,0 +70.764,2 (476.526,5%) 1,96,3
HSX8.847,7 +8.811,3 (24.173,6%) 4,86,7
HNX33,4 -0,1 (-0,3%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược