ASP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/08/2018
Giá tham chiếu 6,9
Giá mở cửa 88.473,7
Giá cao nhất 88.473,7
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 35.389,5
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,5
 +35.382,7 (515.782,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/02/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,91
P/E cơ bản: 5,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,24
Hệ số beta: 0,90
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 22.829.609
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 107,30
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,66 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 29,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,7 (515.782,1%) 0,95,2
HSX8.847,6 +8.820,8 (32.913,5%) 5,54,6
HSX318.506,0 +318.407,3 (322.601,1%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -26,6 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -21,6 (-100,0%) 0,59,9
HSX35.389,6 +35.375,2 (245.661,0%) 1,96,3
HSX442.368,4 +442.330,9 (1.179.549,0%) 4,86,7
HNX0,0 -32,9 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược