ASM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-22/06/2018
Giá tham chiếu 12,5
Giá mở cửa 230.031,5
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 619.315,3
Khối lượng 19.920
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
619.315,3
 +619.302,8 (4.954.422,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 45.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,71
P/E cơ bản: 12,22
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,55
Hệ số beta: 1,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 39.736.202
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 345,70
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 883,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 242,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 181,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX477.757,5 +477.747,3 (4.683.797,5%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.810,3 (23.525,5%) 8,94,7
HSX106.168,4 +106.158,4 (1.061.584,2%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,7 (237.095,4%) 2,38,5
HSX212.336,9 +212.312,1 (856.097,1%) 1,08,4
HSX619.315,3 +619.302,8 (4.954.422,6%) 0,712,2
UPCOM0,6 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,6 +0,1 (20,0%) 2,72,6
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược