ASM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/10/2018
Giá tham chiếu 11,4
Giá mở cửa 230.031,5
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 0,1
Giá đóng cửa 716.636,3
Khối lượng 28.380
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
716.636,3
 +716.624,9 (6.313.875,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 45.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,71
P/E cơ bản: 12,22
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,55
Hệ số beta: 1,43
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 39.736.202
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 345,70
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 883,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 242,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 181,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 800,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.072,0 (431.479,5%) 2,88,8
HSX17.695,2 +17.654,2 (43.111,6%) 8,94,7
HSX575.078,6 +575.060,5 (3.177.129,8%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.841,7 (153.234,8%) 2,38,5
HSX212.336,9 +212.313,3 (899.632,5%) 1,08,4
HSX716.636,3 +716.624,9 (6.313.875,9%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược