ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-30/09/2016
Giá tham chiếu 2,2
Giá mở cửa 2,2
Giá cao nhất 2,2
Giá thấp nhất 2,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 41.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 313,58(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,2 0,0 (0,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 5,01,1
HSX690.094,8 +690.026,6 (1.011.769,2%) 3,011,6
HSX371.589,7 +371.529,9 (621.287,5%) 4,46,5
HNX42,1 -0,1 (-0,2%) 8,04,9
HSX309.658,4 +309.582,3 (406.809,8%) 3,78,8
HSX106.169,4 +106.063,4 (100.059,8%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược