ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/11/2017
Giá tham chiếu 2,4
Giá mở cửa 2,5
Giá cao nhất 2,5
Giá thấp nhất 2,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 24.800
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 310,33(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,3 -0,1 (-4,2%) 0,439,2
UPCOM0,0 -9,3 (-100,0%) 5,01,1
HSX35.389,8 +35.357,4 (109.127,7%) 3,011,6
HSX451.215,8 +451.171,2 (1.010.461,7%) 4,46,5
HNX28,8 +2,5 (9,5%) 8,04,9
HSX247.727,3 +247.609,3 (209.838,4%) 3,78,8
HSX212.337,7 +212.239,7 (216.571,1%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược