ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-25/05/2017
Giá tham chiếu 2,0
Giá mở cửa 2,0
Giá cao nhất 2,0
Giá thấp nhất 1,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 82.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 312,55(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,9 -0,1 (-5,0%) 0,439,2
UPCOM6,7 -1,0 (-13,0%) 5,01,1
HSX398.131,7 +398.084,5 (843.399,3%) 3,011,6
HSX442.368,5 +442.322,4 (959.484,5%) 4,46,5
HNX29,2 +0,2 (0,7%) 8,04,9
HSX398.132,2 +398.034,3 (406.572,3%) 3,78,8
HSX17.695,8 +17.591,9 (16.931,6%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược