ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-25/05/2018
Giá tham chiếu 2,3
Giá mở cửa 2,2
Giá cao nhất 2,3
Giá thấp nhất 2,2
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 6.915
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 314,93(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,3
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,2 -0,1 (-4,3%) 0,439,2
UPCOM0,0 -10,9 (-100,0%) 5,01,1
HSX35.389,9 +35.347,7 (83.762,3%) 3,011,6
HSX433.521,1 +433.478,1 (1.008.088,6%) 4,46,5
HNX23,1 -0,7 (-2,9%) 8,04,9
HSX88.475,4 +88.296,4 (49.327,6%) 3,78,8
HSX8.848,3 +8.753,3 (9.214,0%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược