ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-27/07/2016
Giá tham chiếu 3,0
Giá mở cửa 3,0
Giá cao nhất 3,1
Giá thấp nhất 2,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 92.700
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 304,68(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,1 +0,1 (3,3%) 0,439,2
UPCOM7,0 -0,5 (-6,7%) 5,01,1
HSX54,5 0,0 (0,0%) 3,011,6
HSX60,5 +2,0 (3,4%) 4,46,5
HNX49,4 +0,9 (1,9%) 8,04,9
HSX66,0 +3,0 (4,8%) 3,78,8
HSX94,0 +0,5 (0,5%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược