ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-21/07/2017
Giá tham chiếu 2,4
Giá mở cửa 2,5
Giá cao nhất 2,5
Giá thấp nhất 2,3
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 119.210
GD ròng NĐTNN 500
Room NN còn lại Room NN còn lại 313,27(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,4 0,0 (0,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -9,1 (-100,0%) 5,01,1
HSX159.252,9 +159.211,1 (380.887,8%) 3,011,6
HSX70.779,4 +70.731,9 (148.909,2%) 4,46,5
HNX31,0 -0,6 (-1,9%) 8,04,9
HSX61.932,5 +61.835,2 (63.551,1%) 3,78,8
HSX8.848,4 +8.745,4 (8.490,7%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược