ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:21-23/01/2017
Giá tham chiếu 1,6
Giá mở cửa 1,6
Giá cao nhất 1,7
Giá thấp nhất 1,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 18.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 313,37(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,7
 +0,1 (6,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,7 +0,1 (6,2%) 0,439,2
UPCOM0,0 -6,4 (-100,0%) 5,01,1
HSX760.873,4 +760.827,6 (1.661.195,7%) 3,011,6
HSX123.863,6 +123.807,7 (221.480,7%) 4,46,5
HNX33,2 -0,2 (-0,6%) 8,04,9
HSX345.047,8 +344.978,9 (500.695,0%) 3,78,8
HSX17.695,8 +17.596,5 (17.720,5%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược