ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-31/03/2015
Giá tham chiếu 5,1
Giá mở cửa 5,1
Giá cao nhất 5,2
Giá thấp nhất 5,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 64.100
GD ròng NĐTNN 100
Room NN còn lại Room NN còn lại 326,53(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
5,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 71.490
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
09/0417,0 -0,2 (-1,2%) 83.7001.437.150.000
08/0417,2 +0,1 (0,6%) 80.7001.389.920.000
02/0416,9 +0,9 (5,6%) 51.000870.340.000
01/0416,0 +1,4 (9,6%) 95.5001.501.750.000
29/0314,6 -0,3 (-2%) 67.100981.260.000
28/0314,9 -0,3 (-2%) 64.800977.520.000
27/0315,2 -0,4 (-2,6%) 75.7001.163.650.000
26/0315,6 -0,2 (-1,3%) 68.0001.073.220.000
25/0315,8 -0,2 (-1,2%) 60.400957.730.000
21/0317,1 0 (0%) 68.0001.164.510.000
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
09/04 18.800 66.000 2.697 3.564
08/04 15.800 25.800 2.608 3.328
02/04 3.700 27.000 3.038 4.333
01/04 52.500 8.800 3.441 4.966
29/03 40.100 20.400 4.123 1.988
28/03 25.300 25.400 4.742 2.312
27/03 38.700 22.300 5.720 1.884
26/03 41.700 35.600 4.219 2.354
25/03 53.200 51.800 3.442 2.550
21/03 35.200 27.000 2.293 2.638
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
09/04 0 0 0,00% 0,00%
08/04 0 0 0,00% 0,00%
02/04 0 0 0,00% 0,00%
01/04 0 0 0,00% 0,00%
29/03 0 0 0,00% 0,00%
28/03 0 0 0,00% 0,00%
27/03 0 0 0,00% 0,00%
26/03 0 0 0,00% 0,00%
25/03 0 0 0,00% 0,00%
21/03 0 0 0,00% 0,00%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,2 +0,1 (2,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -8,5 (-100,0%) 5,01,1
HSX27,2 +0,1 (0,4%) 3,011,6
HSX35,5 +0,2 (0,6%) 4,46,5
HNX26,8 +1,2 (4,7%) 8,04,9
HSX43,8 +0,8 (1,9%) 3,78,8
HSX56,5 +1,5 (2,7%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược