ASA

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-19/09/2017
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 3,1
Giá cao nhất 3,3
Giá thấp nhất 3,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 192.431
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 307,68(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/01/2012
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,36
P/E cơ bản: 39,18
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,50
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 42,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 0,439,2
UPCOM8,5 -1,5 (-15,0%) 5,01,1
HSX79.626,6 +79.594,6 (248.733,0%) 3,011,6
HSX35.389,9 +35.344,9 (78.544,2%) 4,46,5
HNX27,5 -0,3 (-1,1%) 8,04,9
HSX690.095,3 +689.982,6 (612.229,4%) 3,78,8
HSX26.543,1 +26.446,2 (27.292,2%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược