APP

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 5,0
Giá mở cửa 4,6
Giá cao nhất 4,6
Giá thấp nhất 4,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 112,47(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
5,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,80
P/E cơ bản: 4,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,34
Hệ số beta: 0,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.963.960
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,71
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,28 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,6 -0,4 (-8,0%) 1,84,4
HNX0,0 -31,4 (-100,0%) 3,73,5
HSX44.237,0 +44.214,2 (193.922,1%) 8,84,9
HSX35.389,5 +35.387,5 (1.805.484,7%) 2,49,9
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,2-31,6
HNX51,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX10,2 -0,1 (-1,0%) 5,85,0
HNX16,2 +0,2 (1,3%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,55,5
HSX176.947,2 +176.946,0 (14.155.676,8%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược