APP

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 7,8
Giá mở cửa 7,1
Giá cao nhất 7,8
Giá thấp nhất 7,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 107,21(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
7,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,80
P/E cơ bản: 4,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,34
Hệ số beta: 0,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.963.960
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,71
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,28 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX7,1 -0,7 (-9,0%) 1,84,4
HNX0,0 -35,8 (-100,0%) 3,73,5
HSX672.399,5 +672.382,0 (3.831.236,4%) 8,84,9
HSX477.757,5 +477.754,1 (14.051.590,3%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX46,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX11,3 -0,1 (-0,9%) 5,85,0
HNX17,6 -0,7 (-3,8%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 2,55,5
HSX840.499,2 +840.497,4 (47.485.731,1%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược