APP

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:25-21/03/2019
Giá tham chiếu 4,5
Giá mở cửa 4,9
Giá cao nhất 4,9
Giá thấp nhất 4,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.000
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 111,98(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,80
P/E cơ bản: 4,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,34
Hệ số beta: 0,59
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.963.960
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 31,71
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,28 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,9 +0,4 (8,9%) 1,84,4
HNX30,6 +0,7 (2,3%) 3,73,5
HSX176.947,4 +176.925,2 (796.960,5%) 8,84,9
HSX150.405,1 +150.403,4 (8.643.873,0%) 2,49,9
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -0,2-31,6
HNX52,0 0,0 (0,0%) 2,24,4
HNX9,6 -0,3 (-3,0%) 5,85,0
HNX16,4 +0,4 (2,5%) 2,75,7
UPCOM0,0 -15,9 (-100,0%) 2,55,5
HSX8.847,4 +8.846,1 (713.397,6%) -6,9-0,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược