APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 4,9
Giá mở cửa 106.168,4
Giá cao nhất 778.567,7
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 238.878,8
Khối lượng 1.940
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
238.878,8
 +238.873,9 (4.884.946,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,12
P/E cơ bản: -1,27
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,64
Hệ số beta: 1,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.528.900
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 36,53
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 55,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 22,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 300,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX752.025,6 +752.021,8 (19.842.264,9%) 0,416,8
HSX238.878,8 +238.873,9 (4.884.946,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX274.268,3 +274.256,4 (2.304.675,5%) -0,4-11,6
HNX16,0 -0,5 (-3,0%) 0,619,1
HSX176.947,3 +176.935,9 (1.552.069,4%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX291.963,5 +291.906,6 (513.016,8%) 2,68,1
HNX13,9 +1,1 (8,6%) 0,168,5
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược