APG

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 8,0
Giá mở cửa 530.841,7
Giá cao nhất 813.957,2
Giá thấp nhất 17.694,8
Giá đóng cửa 371.589,2
Khối lượng 6.940
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
371.589,2
 +371.581,2 (4.673.977,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -2,12
P/E cơ bản: -1,27
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,64
Hệ số beta: 1,60
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.528.900
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 36,53
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 55,50 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 29,68 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 22,26 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 300,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX513.146,9 +513.143,3 (14.136.178,5%) 0,416,8
HSX8.847,4 +8.839,4 (110.493,0%) -2,1-1,3
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -1,1-3,3
HSX17.694,8 +17.682,3 (140.894,7%) -0,4-11,6
HNX14,4 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX106.168,4 +106.155,9 (849.247,5%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX601.621,1 +601.558,2 (956.372,4%) 2,68,1
HNX14,3 +1,2 (9,2%) 0,168,5
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược