APC

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/07/2018
Giá tham chiếu 30,8
Giá mở cửa 88.473,9
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 106.168,6
Khối lượng 140
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
106.168,6
 +106.137,8 (344.603,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/02/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 28.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,80
P/E cơ bản: 5,95
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,38
Hệ số beta: 0,55
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.440.600
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 122,41
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX106.168,6 +106.137,8 (344.603,4%) 1,85,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược