AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/05/2018
Giá tham chiếu 3,6
Giá mở cửa 150.405,2
Giá cao nhất 707.788,8
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 141.557,8
Khối lượng 410
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
141.557,8
 +141.554,2 (3.899.563,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 16,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,68
Hệ số beta: 1,07
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 211.200.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.246,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX141.557,8 +141.554,2 (3.899.563,6%) 0,416,8
HSX247.726,1 +247.720,3 (4.271.040,3%) -2,1-1,3
HNX3,6 -0,2 (-5,3%) -1,1-3,3
HSX88.473,7 +88.460,3 (660.151,8%) -0,4-11,6
HNX18,2 -0,4 (-2,2%) 0,619,1
HSX477.757,6 +477.745,5 (3.948.309,6%) 1,17,2
HNX0,0 -2,3 (-100,0%) 0,0741,3
HSX327.353,0 +327.288,3 (505.855,1%) 2,68,1
HNX11,0 +0,5 (4,8%) 0,168,5
HNX2,5 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược