AGR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 3,6
Giá mở cửa 17.694,8
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 831.651,9
Khối lượng 1.290
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
831.651,9
 +831.648,3 (23.165.690,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.600  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,35
P/E cơ bản: 16,79
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,68
Hệ số beta: 1,07
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 211.200.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.246,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 130,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 97,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX831.651,9 +831.648,3 (23.165.690,3%) 0,416,8
HSX88.473,7 +88.468,1 (1.596.897,3%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX106.168,4 +106.156,3 (877.325,1%) -0,4-11,6
HNX17,1 -1,6 (-8,6%) 0,619,1
HSX831.651,9 +831.641,4 (7.920.394,7%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX176.947,8 +176.892,3 (318.724,8%) 2,68,1
HNX16,0 -0,8 (-4,8%) 0,168,5
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược