ACL

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 18,5
Giá mở cửa 35.389,6
Giá cao nhất 769.720,5
Giá thấp nhất 17.694,9
Giá đóng cửa 185.794,8
Khối lượng 30
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
185.794,8
 +185.776,3 (1.004.195,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/08/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 81.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,62
P/E cơ bản: 7,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,17
Hệ số beta: 0,48
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.399.675
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 237,36
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.280,23 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 110,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược