ACL

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 38,6
Giá mở cửa 477.757,9
Giá cao nhất 805.110,2
Giá thấp nhất 0,4
Giá đóng cửa 26.542,5
Khối lượng 260
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26.542,5
 +26.503,9 (68.663,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/08/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 81.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,62
P/E cơ bản: 7,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,17
Hệ số beta: 0,48
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.399.675
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 237,36
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.280,23 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 110,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược