ACL

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-13/08/2018
Giá tham chiếu 11,9
Giá mở cửa 35.389,6
Giá cao nhất 35.389,6
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.835,6 (74.248,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/08/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 81.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,62
P/E cơ bản: 7,96
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,17
Hệ số beta: 0,48
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.399.675
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 237,36
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.280,23 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 93,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 70,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 110,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX389.284,0 +389.273,2 (3.604.381,0%) 2,88,8
HSX8.847,7 +8.811,5 (24.341,2%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.248,6%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,4 (222.756,4%) 2,38,5
HSX424.673,5 +424.657,2 (2.605.258,7%) 1,08,4
HSX424.673,4 +424.660,8 (3.370.323,8%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược