ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-21/05/2018
Giá tham chiếu 42,8
Giá mở cửa 43,1
Giá cao nhất 43,3
Giá thấp nhất 38,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.988.080
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
42,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,60
P/E cơ bản: 6,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,86
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 937.696.506
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 17.066,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX42,5 -0,3 (-0,7%) 2,67,0
HSX97.321,3 +97.288,3 (295.260,5%) 2,20,0
HSX681.247,0 +681.217,6 (2.313.132,7%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.680,1 (119.865,2%) 2,36,9
HSX35.389,9 +35.349,3 (87.174,6%) 2,10,0
HSX194.642,2 +194.611,9 (642.283,6%) 3,24,3
HNX7,6 -0,8 (-9,5%) 0,415,0
HNX9,9 -0,1 (-1,0%) -2,0-3,3
HSX345.047,2 +345.034,4 (2.706.152,3%) 2,49,5
HSX831.652,4 +831.595,9 (1.471.851,2%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược