ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-22/10/2018
Giá tham chiếu 31,0
Giá mở cửa 31,0
Giá cao nhất 31,3
Giá thấp nhất 30,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.440.720
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
31,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,60
P/E cơ bản: 6,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,86
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 937.696.506
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 17.066,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX291.963,2 +291.928,6 (843.724,4%) 2,20,0
HSX274.268,4 +274.243,7 (1.110.298,4%) 2,59,0
HSX141.557,9 +141.544,0 (1.018.302,2%) 2,36,9
HSX230.031,7 +229.995,4 (633.596,3%) 2,10,0
HSX831.652,1 +831.631,1 (3.960.147,9%) 3,24,3
HNX9,6 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX8,0 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX477.757,6 +477.744,1 (3.552.000,9%) 2,49,5
HSX752.025,9 +751.996,9 (2.593.092,8%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược