ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/08/2018
Giá tham chiếu 37,0
Giá mở cửa 36,8
Giá cao nhất 37,2
Giá thấp nhất 36,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 6.508.479
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
37,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 16.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,60
P/E cơ bản: 6,99
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,86
Hệ số beta: 1,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 937.696.506
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 17.066,08
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 3.075,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 11.252,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,8 -0,2 (-0,5%) 2,67,0
HSX486.605,1 +486.575,8 (1.660.668,3%) 2,20,0
HSX610.468,1 +610.442,9 (2.422.392,5%) 2,59,0
HSX521.994,4 +521.980,4 (3.741.795,2%) 2,36,9
HSX477.757,8 +477.721,3 (1.308.825,5%) 2,10,0
HSX566.231,3 +566.208,0 (2.430.077,2%) 3,24,3
HNX7,5 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,4 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX442.368,1 +442.356,7 (3.880.322,0%) 2,49,5
HSX35.389,7 +35.363,2 (133.446,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược