AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 15,0
Giá mở cửa 530.841,8
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 247.726,2
Khối lượng 17.870
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
247.726,2
 +247.711,2 (1.651.408,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX247.726,2 +247.711,2 (1.651.408,2%) 5,42,7
HSX8,1 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX283.115,6 +283.108,6 (4.032.885,6%) 1,86,3
HSX35.389,8 +35.350,8 (90.643,2%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.838,2 (95.033,9%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX389.284,2 +389.249,9 (1.134.839,3%) 6,36,0
HSX557.384,0 +557.354,9 (1.915.308,9%) 9,23,4
HSX70.779,0 +70.764,2 (478.136,7%) 2,26,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược