AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 14,8
Giá mở cửa 256.573,6
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 362.741,9
Khối lượng 13.840
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
362.741,9
 +362.727,2 (2.459.167,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX362.741,9 +362.727,2 (2.459.167,2%) 5,42,7
HSX8,1 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX424.673,4 +424.666,2 (5.947.706,0%) 1,86,3
HSX221.184,4 +221.145,7 (572.175,3%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.838,8 (102.064,5%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX654.705,0 +654.670,7 (1.908.660,8%) 6,36,0
HSX698.941,7 +698.912,5 (2.393.536,1%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.680,3%) 2,26,0
HSX12,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược