AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-22/06/2018
Giá tham chiếu 19,2
Giá mở cửa 97.321,2
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 840.499,4
Khối lượng 22.240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
840.499,4
 +840.480,2 (4.377.501,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX840.499,4 +840.480,2 (4.377.501,0%) 5,42,7
HSX9,1 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX168.099,9 +168.090,6 (1.799.685,1%) 1,86,3
HSX8.847,8 +8.808,1 (22.186,6%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.832,6 (59.080,7%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX36,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX424.673,5 +424.650,9 (1.878.986,3%) 9,23,4
HSX433.520,8 +433.507,4 (3.247.246,7%) 2,26,0
HSX88.473,7 +88.461,6 (731.087,9%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược