AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/10/2018
Giá tham chiếu 15,5
Giá mở cửa 256.573,6
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 327.352,5
Khối lượng 10.100
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
327.352,5
 +327.337,0 (2.111.851,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX327.352,5 +327.337,0 (2.111.851,5%) 5,42,7
HSX8.847,4 +8.839,0 (104.110,1%) 1,67,2
HSX327.352,4 +327.345,2 (4.546.461,0%) 1,86,3
HSX283.115,9 +283.077,1 (729.580,2%) 16,23,2
HSX123.863,1 +123.853,1 (1.238.531,4%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX725.483,9 +725.448,9 (2.072.711,1%) 6,36,0
HSX460.063,0 +460.034,8 (1.631.329,1%) 9,23,4
HSX35.389,6 +35.375,9 (259.164,3%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.834,7 (69.021,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược