AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-17/07/2018
Giá tham chiếu 17,1
Giá mở cửa 88.473,8
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 778.567,9
Khối lượng 22.760
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
778.567,9
 +778.550,8 (4.552.928,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX778.567,9 +778.550,8 (4.552.928,4%) 5,42,7
HSX9,8 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX415.826,0 +415.817,4 (4.818.277,9%) 1,86,3
HSX8.847,8 +8.809,8 (23.183,6%) 16,23,2
HSX16,4 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX442.368,3 +442.336,2 (1.377.994,5%) 6,36,0
HSX495.452,4 +495.432,5 (2.489.610,4%) 9,23,4
HSX61.931,7 +61.918,7 (476.297,3%) 2,26,0
HSX11,9 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược