AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/10/2018
Giá tham chiếu 15,2
Giá mở cửa 176.947,4
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 530.841,8
Khối lượng 10.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
530.841,8
 +530.826,6 (3.492.280,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX530.841,8 +530.826,6 (3.492.280,0%) 5,42,7
HSX8,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX628.162,6 +628.155,6 (8.910.008,2%) 1,86,3
HSX159.252,9 +159.215,3 (423.444,9%) 16,23,2
HSX10,0 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX176.947,6 +176.912,6 (505.464,5%) 6,36,0
HSX566.231,3 +566.203,6 (2.044.056,4%) 9,23,4
HSX221.184,1 +221.169,9 (1.557.534,8%) 2,26,0
HSX106.168,5 +106.155,7 (829.341,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược