AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 18,1
Giá mở cửa 115.015,9
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 70.779,1
Khối lượng 6.510
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,1
 +70.761,0 (390.944,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX176.947,4 +176.929,2 (972.138,4%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,7 (90.180,2%) 1,67,2
HSX743.178,3 +743.169,7 (8.591.557,0%) 1,86,3
HSX442.368,4 +442.330,1 (1.154.908,9%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.831,2 (54.013,2%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX451.215,7 +451.183,6 (1.405.556,4%) 6,36,0
HSX221.184,2 +221.164,0 (1.092.167,7%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,4 (67.438,2%) 2,26,0
HSX8.847,5 +8.835,5 (73.629,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược