AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 13,8
Giá mở cửa 477.757,6
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 398.131,3
Khối lượng 14.240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
398.131,3
 +398.117,6 (2.895.400,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX398.131,3 +398.117,6 (2.895.400,7%) 5,42,7
HSX9,8 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX176.947,3 +176.941,1 (2.849.292,3%) 1,86,3
HSX176.947,6 +176.912,3 (501.167,9%) 16,23,2
HSX9,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX17.695,1 +17.662,5 (54.179,3%) 6,36,0
HSX654.705,0 +654.674,1 (2.122.120,3%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.118,2%) 2,26,0
HSX11,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược