AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 18,1
Giá mở cửa 115.015,9
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 601.620,7
Khối lượng 15.160
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
601.620,7
 +601.602,6 (3.323.771,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX601.620,7 +601.602,6 (3.323.771,0%) 5,42,7
HSX44.236,9 +44.226,5 (423.219,7%) 1,67,2
HSX97.321,1 +97.312,2 (1.099.572,9%) 1,86,3
HSX389.284,2 +389.245,8 (1.013.661,0%) 16,23,2
HSX15,3 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX424.673,6 +424.641,6 (1.327.005,0%) 6,36,0
HSX637.010,1 +636.990,0 (3.169.104,6%) 9,23,4
HSX265.420,9 +265.407,5 (1.973.289,8%) 2,26,0
HSX11,7 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược