AAA

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-16/07/2018
Giá tham chiếu 17,2
Giá mở cửa 176.947,4
Giá cao nhất 831.652,0
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 716.636,3
Khối lượng 16.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
716.636,3
 +716.619,2 (4.178.537,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 51.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,41
P/E cơ bản: 2,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,07
Hệ số beta: 1,20
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.800.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 293,04
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 621,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 59,11 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,37 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 99,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,3 +716.619,2 (4.178.537,5%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,3 (86.639,8%) 1,67,2
HSX592.773,2 +592.764,7 (6.990.150,0%) 1,86,3
HSX35.389,8 +35.351,6 (92.543,5%) 16,23,2
HSX16,4 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX17.695,1 +17.665,1 (58.883,5%) 6,36,0
HSX44.237,0 +44.217,0 (221.085,0%) 9,23,4
HSX291.963,0 +291.950,0 (2.245.769,3%) 2,26,0
HSX592.773,2 +592.760,7 (4.742.085,9%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược