Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

CBTT Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/05/2022

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược