Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

CBTT Nghị quyết Bầu Trưởng ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Tú Anh đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 31/03/2022

Chi tiết đính kèmCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược