Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

CBTT Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Quang Trung

Ông Nguyễn Phúc Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Dương Quang Trung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu hiệu lực: 29/03/2022

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược