Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là ngày 16/02/2022

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược