Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Bổ sung nội dung đề xuất của nhóm cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường

Nội dung bổ sung: Bãi nhiệm các thành viên HĐQT hiện tại và bổ sung thanh viên HĐQT mới

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược