Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 không thành công

Đại hội lần 2 được tổ chức vào 8h30 ngày 16/01/2022

Chi tiết Các tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược