Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành

Đại hội thường niên lần 3 sẽ tiến hành vào ngày 15/08/2021

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược