Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: CBTT Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 không đủ điều kiện tiến hành

Lần 2 của Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành vào ngày 12/08/2021

Chi tiếtCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược