Trang chủ Trang chủ Tin tức > Tin tức sự kiện VICS
Thông tin VICS

VIG: Hoãn ngày Họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 do dịch Covid 19

Ngày họp mới sẽ tùy theo tình hình dịch bệnh để HĐQT quyết định

Chi tiết fileCác tin khác:
Giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược